ภาพการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการของ IAF (IAF Technical Committee) ประจำปี ๒๕๕๕ และการประชุมหารือเรื่องการรับรองมาตรฐาน GLOBALG.A.P. กับหน่วยงาน FoodPLUS

                นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการของ IAF (IAF Technical Committee) ประจำปี ๒๕๕๕ ณ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต และการประชุมหารือเรื่องการรับรองมาตรฐาน GLOBALG.A.P. กับหน่วยงาน FoodPLUS ณ เมืองโคโลญจน์ ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี