จีนเข้มสินค้ารังนกหลังพบสารตกค้างในรังนกนำเข้าจากมาเลเซีย

                สืบเนื่องจากจีนตรวจพบสาร nitrite จากรังนกที่นำเข้าจากมาเลเซียที่ด่านกวางตุ้งและเซี๊ยะเหมิน รวม 63 กิโลกรัม  จึงได้มีการออกประกาศเพิ่มรังนก (ยกเว้นรังนกกระป๋อง)ในรายการสินค้าต้องห้ามประเภทสัตว์ พืช และของที่ต้องรับการตรวจอื่นๆ โดยการถือติดตัวเข้ามาของนักท่องเที่ยวและการนำเข้าทางพัสดุภัณฑ์มาในสาธารณรัฐประชาชนจีน  และขณะนี้กำลังสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการผลิตและส่งออกรังนกของประเทศต่างๆ รวมทั้งไทย  จึงคาดว่าจีนกำลังเตรียมออกมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

                หากสมาคมหรือบริษัทใดที่เกี่ยวข้องและมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกรุณาแจ้ง มกอช.ได้ที่ 0 2561 2277 ต่อ 1338

 

ที่มา : มกอช. (27/03/55)