ระบุโรคไข้หวัดนกในไก่งวงเนเธอร์แลนด์

                เนเธอร์แลนด์ - สายพันธุ์ต้องสงสัยของไข้หวัดนก H5 ได้มีการระบุที่ฟาร์มไก่งวงในเมือง Kelpen Oler (Limburg) และกำลังทำการตรวจสอบต่อไปเพื่อยืนยันสายพันธุ์ของไวรัส

                เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา ไก่งวงจำนวน 42,700 ได้ถูกทางการกำจัด รวมทั้งรัฐบาลยังห้ามการขนย้ายสัตว์ปีก ไข่ มูลสัตว์ปีก และคอกไก่ ภายในรัศมี 3 กิโลเมตรของฟาร์มที่ติดเชื้อ ซึ่งในโซนนี้มีฟาร์มสัตว์ปีกอื่น ๆ อีก จำนวน 25 ฟาร์ม ซึ่งทั้งหมดจะถูกตรวจสอบหาเชื้อไวรัส

               ตามกฎหมาย ผู้ผลิตในเชิงพาณิชย์มีหน้าที่เก็บสัตว์ปีกทั้งหมดไว้ในพื้นที่ปิด เพื่อป้องกันการระบาดของโรค รวมทั้งกระทรวงเกษตรยังให้คำแนะนำแก่เกษตรกรขนาดเล็กหรือที่เลี้ยงเป็นงานอดิเรก ให้ทำเช่นเดียวกัน
 นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรยังได้ห้ามขนส่งสุกรและสัตว์เคี้ยวเอื้องเป็นการชั่วคราว คาดว่าจะทราบผลสรุปภายใน 10 วัน
 
 
ที่มา : The Poultry Site News (20/03/55)