ปัญหาการควบคุมยาปฏิชีวนะตกค้างในอาหารทะเล

                เวียดนาม - แม้ว่าการส่งออกอาหารทะเลในขณะนี้จะได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดย Nafiqad (กรมควบคุมคุณภาพการเกษตร ป่าไม้ และประมงแห่งชาติ) สินค้าส่งออกจำนวนมากยังคงถูกปฏิเสธโดยผู้นำเข้าเนื่องจากยาปฏิชีวนะตกค้างในระดับสูง มากกว่าร้อยละ 50 ของสินค้าส่งออก มีการตรวจพบยาปฏิชีวนะตกค้างจากการเพาะเลี้ยง แม้ว่าผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยการสุ่มตัวอย่างทดสอบก่อนการจัดส่งและได้รับใบรับรองจาก Nafiqad

               บริษัทแปรรูปอาหารทะเลได้มีควบคุมกระบวนการแปรรูปอย่างเข้มงวด แต่ไม่สามารถควบคุมแหล่งที่มาของวัตถุดิบทั้งหมด บริษัทอาหารทะเลหลายแห่งมีแหล่งวัตถุดิบของตัวเอง ในขณะที่บริษัทอื่น ๆ จำเป็นต้องรวบรวมวัตถุดิบจากเกษตรกรหรือนำเข้า

               รองประธานสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกอาหารทะเลของเวียดนาม (VASEP) นาย Nguyen Huu Dung กล่าวว่า Nafiqad มีหน้าที่ตรวจสอบด้านสุขอนามัยอาหารเฉพาะขั้นตอนการแปรรูป ซึ่งหมายความว่าการกำกับดูแลสุขอนามัยอาหารในขั้นตอนอื่น ๆ ของสายการผลิตจะไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน ไม่มีหน่วยงานใดออกมารับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของวัตถุดิบในการเพาะเลี้ยงและในระหว่างการขนส่ง โดย Nafiqad เห็นว่าการกำกับดูแลขั้นตอนของห่วงโซ่การผลิตควรจะเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานการเกษตรในท้องถิ่น ในขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอและปัจจัยที่จำเป็นในการทำงาน

               นาย Duong Ngoc Minh ผู้อำนวยการบริษัทอาหารทะเล Hung Vuong กล่าวว่าเมื่อกุ้งและปลาเป็นโรคเกษตรกรจำเป็นต้องใช้ยาในการรักษา ชาวประมงยังต้องใช้มาตรการต่างๆ ที่เป็นไปได้ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พวกเขาจับระหว่างการเดินทางในทะเลเป็นเวลานาน ในขณะที่รัฐยังคงไม่ได้กำหนดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์และการเก็บรักษาวัตถุดิบ ร้อยละ 95 ของวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปกุ้งมาจากเกษตรกร ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสำหรับบริษัทที่จะควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์กุ้ง แต่สำหรับปลาบริษัทสามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบได้ 50% ของทั้งหมด เพราะพวกเขามีพื้นที่แหล่งวัตถุดิบของตัวเอง

               นาย Phan Thanh Chien กรรมการผู้บริหารของบริษัท Hai Viet กล่าวว่า ในขณะที่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานของรัฐยังคงหารือมาตรการด้านการจัดการ ผู้นำเข้ากุ้งของญี่ปุ่นบางรายได้สั่งซื้อกุ้งจากอินโดนีเซียแทนเวียดนาม กุ้งที่ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันจะต้องผ่านการทดสอบเพื่อตรวจหายาปฏิชีวนะ 4 ชนิด ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการทดสอบจำนวน 2,000 ดอลลาร์ต่อตู้คอนเทนเนอร์ ค่าธรรมเนียมการทดสอบจึงเป็นอุปสรรคต่อบริษัทผู้ส่งออก

                VASEP ได้ยืนยันว่าผู้ประกอบการจะต้องจ่ายค่าทดสอบเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า นอกจากนี้ยังต้องใช้เวลานานขึ้นประมาณ 7-10 วัน สำหรับการทดสอบและปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็น ซึ่งทำให้ความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกเวียดนามในตลาดโลกลดลง

                ผู้ส่งออกอาหารทะเลได้เรียกร้องให้หน่วยงานรับผิดชอบเปลี่ยนวิธีกำกับดูแลสุขขอนามัยอาหารโดยเชื่อว่านโยบายที่เหมาะสมจะทำให้รัฐสามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ และยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทผู้ส่งออก นายเจียนคิดว่ามันจะดีกว่าสำหรับเวียดนามที่จะใช้กลไกการควบคุมอย่างของไทย เช่น การกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงจะอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานรัฐ
 
 
ที่มา : The Meat Site News (20/03/55)