สหรัฐอเมริกาอาจจะยกเลิกห้ามนำเข้าเนื้อวัว

                จาการควบคุมเข้มงวดตลาดนำเข้ามาป็นเวลาหลายปี เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว USDA กล่าวว่ากำลังพิจารณาปรับกฎระเบียบการนำเข้าสำหรับ bovine spongiform encephalopathy (BSE) ซึ่งหมายถึง อาจอนุญาตให้มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ปัจจุบันถูกห้ามนำเข้า ระเบียบใหม่ของสหรัฐจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับองค์การเพื่อสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ซึ่งอยู่บนพื้นฐานใหม่ล่าสุดทางวิทยาศาสตร์และความรู้ในปัจจุบันเกี่ยวกับโรควัวบ้า

                การผลักดันให้ USDA แก้ไขกฎระเบียบมีเพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยช่วงต้นปี กลุ่มของวุฒิสมาชิก 31 คน ได้กดดัน USDA จัดทำกฎระเบียบที่มีความครอบคลุม โดยกล่าวว่าการไม่ปรับปรุงกฎระเบียบไม่เป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ และลดบทบาทผู้นำของสหรัฐ

                ในการนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมเนื้อวัวสหรัฐฯ ได้ต้อนรับข้อเสนอดังกล่าว โดยเห็นว่ากฎระเบียบการนำเข้า BSE ในปัจจุบันเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาการค้าและทำให้ผู้ส่งออกของสหรัฐฯ เสียผลประโยชน์

                สมาคมผู้เลี้ยงเนื้อวัวแห่งชาติของสหรัฐฯ กล่าวว่าบางประเทศที่มีการจำกัดหรือป้องกันการนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐฯ กำลังใช้ประโยชน์จาการที่สหรัฐฯ ไม่ได้มีกฎระเบียบที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ BSE เพื่อนำมาเป็นอุปสรรคทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

                แคนาดาเห็นด้วยกับข้อเสนอของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา และเชื่อว่าวิธีการนี้จะตอกย้ำความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการจัดการ BSE โดยไม่จำเป็นต้องต้องวางข้อจำกัดที่ไม่จำเป็นในทางการค้า รวมทั้งสหภาพยุโรปที่ถูกห้ามส่งออกเนื้อวัวมายังสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 1997 โดย สมาคมปศุสัตว์แห่งชาติของอังกฤษ (National Beef Association - NBA) เห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญต่อการยกเลิกการห้ามนำเข้า ทั้งนี้ นาง Joanne Pugh ผู้ช่วยผู้บริหารสมาคม NBA มีความเห็นว่าไม่เพียงแค่สหรัฐอเมริกาจะเป็นตลาดส่งออกเนื้อวัวใหม่ที่น่าสนใจสำหรับอังกฤษ แต่จะยังเป็นที่รับทราบโดยประเทศอื่นๆ ว่าเนื้อวัวจาก UK เป็นหนึ่งในเนื้อวัวที่ปลอดภัยที่สุดในโลก ปีที่แล้ว ประเทศนอกสหภาพยุโรป 37 ประเทศได้อนุญาตินำเข้าเนื้อจากอังกฤษ

               บราซิลหวังว่ากฎระเบียบที่ปรับปรุงใหม่จะเห็นจุดเริ่มต้นของการส่งออกเนื้อวัวบราซิลไปยังสหรัฐอเมริกา

 
 
 
ที่มา : The Meat Site News (09/03/55)