เวียดนามเรียกร้องให้มีการต่อต้านการใช้สารพิษในหมู

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม นาย Cao Duc Phat ได้เรียกร้องให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการใช้สารสเตียรอยด์ในการเพิ่มน้ำหนักสุกรแบบไม่ธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการบริโภคเนื้อสุกร

                การตรวจสอบโดย Thanh Nien พบว่ามีการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต (agonist growth-promoting hormones) กับสุกรเป็นที่แพร่หลาย สารที่นิยมใช้ ได้แก่ Clenbuterol และ salbutamol ที่ผลิตมาเพื่อรักษาโรคหอบหืดและโรคปอด แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด ซึ่งตัวยาอาจจะไปเพิ่มอัตราการเต้นหัวใจและความดันโลหิตที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหารและโรคอื่น ๆ 

                นาย Nguyen Xuan Duong รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามกล่าวว่าการรับประทานเนื้อหมูที่มีสารดังกล่าวอาจนำไปสู่ปัญหาทางระบบประสาทและโรคมะเร็ง จากการสำรวจล่าสุดโดยหน่วยงานของกรมปศุสัตว พบสัดส่วนสารเคมีอันตรายในเนื้อหมูถึงร้อยละ 43 ในปัสสาวะสุกร และร้อยละ 24 ของเนื้อหมูที่นำมาจากโรงฆ่าสัตว์ต่างๆ ในเมืองโฮจิมินห์ซิตีมีสารเคมีที่เป็นอันตราย

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามกล่าวว่าสถานการณ์มีความน่าเป็นห่วง และการใช้สารเคมีที่ผิดกฎหมายในการเลี้ยงสุกรจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังเช่นเดียวกับยาเสพติดอื่นๆ

                สารเคมีที่ผิดกฎหมายมีการใช้อย่างกว้างขวางเป็นจำนวนถึงครึ่งหนึ่งของเกษตรกรในจังหวัด Dong Nai ส่วนใน Ba Ria Vung Tau อยู่ระหว่างร้อยละ 20-25, ใน Binh Duong อยู่ระหว่างร้อยละ 10 และร้อยละ 5 ใน Tay Ninh

                ผู้ประกอบการค้าสุกรใน Dong Nai กล่าวว่าสารเคมีที่ผิดกฎหมายเข้ามาจากประเทศจีนในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีฉลากกำกับ กล่องละ 20-50 กิโลกรัม ปะปนเข้ามากับผลิตภัณฑ์การเกษตรและสินค้าอื่น ๆ ที่ถูกกฎหมาย

 
 
ที่มา : The Meat Site News  (19/03/55)