การขึ้นทะเบียนการใช้ผลิตภัณฑ์สารกำจัดศัตรูพืช

                EPA ประกาศขึ้นทะเบียนการใช้ผลิตภัณฑ์สารกำจัดศัตรูพืชที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ active ingredients ได้แก่  Propiconazole, Fludioxonil, Cyprodinil, Acibenzolar, Azoxystrobin, Difenoconazole, Pyrimethanil, Fluthiacet-methyl, Bifenazate, Fomesafen, Fluroxypyr, Dinotefuran และ Pyriproxifen ในผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-01-31/html/2012-2039.htm

 

ที่มา : มกอช. (14/03/55)