มกอช.กระทุ้งผู้ประกอบการใช้ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ป้องกัน Q ปลอม

              นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช.ได้จัดการประชุม เรื่อง การแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการผลิตในสินค้าเกษตร