เตือนภัยสินค้าเกษตร

UAE ร่าง กฎหมายความปลอดภัยอาหาร

แคนาดาชงปรับแผนการจัดการความเสี่ยงด้านเกษตรกรรม

สัตว์ถูกฆ่าด้วยวิธีฮาลาลมากขึ้น

แอฟริกาตะวันตกผุดโครงการใหม่ใช้แมลงและสัตว์ปีกขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์

สหรัฐฯเพิ่มความเข้มงวดในอุตสาหกรรมไก่

ความหวังใหม่ !! นักวิจัยสเปนพบโพรไบโอติกป้องกันEMS ในกุ้ง

EFSA รับรองความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ จากเชื้อ Bacillus subtilis PB6

EU ขยายเวลาอนุญาตค่าอนุโลมตกค้างของยารักษาสัตว์ eprinomectin

EU ปรับระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้ Tepraloxydim เป็นสารประกอบใน PPPs

EFSA รายงานประเมินความเสี่ยง สาร BPA

US FDA ประกาศเตือนบริษัทผู้ส่งออก

US พิจารณาร่างกฎหมายความปลอดภัยการนำเข้าอาหารทะเล

USDA ปรับมาตรฐานเน้นลดการปนเปื้อนเชื้อก่อโรค

รายงานสถานการณ์โรคปากเท้าเปื่อยชนิด A ในจีน

นักวิจัยพบระเบียบ COOL มะกันไม่กระทบการนำเข้าเนื้อสัตว์มายังสหรัฐฯ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195