เตือนภัยสินค้าเกษตร

ญี่ปุ่นนำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่จากโคลัมเบีย

EU ปรับปรุงกฎระเบียบ การปกป้องแหล่งกำเนิดสินค้า จุดบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และรับรองกรรมวิธีแบบพิเศษดั้งเดิม

สื่อสหรัฐฯ ชี้ "กุ้งน้ำเย็น" ชิงส่วนแบ่งการตลาดเหตุ EMS

แคนาดาอนุญาตการผลิตไข่ปลาแซลมอน GMO

EU แก้ไขข้อกำหนดฉลากสินค้าอาหารที่ปราศจากกลูเตน

ฮ่องกงอนุมัติให้นำเข้าเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกจากเม็กซิโก

ญี่ปุ่น: MHLW ปรับปรุงค่า MRL สารตกค้าง-สารปรุงแต่ง ครั้งที่ 170

เอกสารประกอบการสัมมนา "กฎระเบียบการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น"

สเปนผ่านร่างกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากสัตว์

ฮ่องกงระงับการนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกจากเยอรมนี

สหรัฐฯ เตรียมออกกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหารสัตว์

ไอร์แลนด์: พบเนื้อสุกรนำเข้าปนเปื้อนในเนื้อสุกรที่ติดฉลาก "ผลิตภัณฑ์จากไอร์แลนด์"

สหรัฐ: ระเบียบ COOL เนื้อสัตว์ มีผลบังคับใช้วันที่ 23 พ.ย.

จีนหวั่นเมล็ดผักนอกทะลัก-กระทบภาคการผลิตในประเทศ

ญี่ปุ่นพิจารณาการปรับเพิ่มเพดานนำเข้าข้าวสหรัฐฯ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169