เตือนภัยสินค้าเกษตร

รัสเซียอาจจะระงับการนำเข้าเนื้อสุกรจาก EU

คณะมนตรียุโรปพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา

เกาหลีใต้เตรียมทำลายสัตว์ปีกเพิ่มเหตุ H5N8

EU เพิ่มรายชื่อข้อกล่าวอ้างสรรพคุณด้านสุขภาพ (health claims) ที่อนุญาตให้แสดงบนฉลากอาหาร

พบอหิวาต์สุกรแอฟริกันระบาดในรัสเซีย

สหรัฐฯ ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น

พบโรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (PED) ระบาดเป็นครั้งแรกในแคนาดา

สถานการณ์ Norovirus ระบาดในญี่ปุ่น

เยอรมนีพบโรควัวบ้าระบาด

ฟิลิปปินส์ห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากจีนเป็นการชั่วคราว

อุตสาหกรรมสุกรอังกฤษยกระดับมาตรฐานคาร์บอนฟุตพรินต์

นิวซีแลนด์ประกาศมาตรการควบคุมหลังพบแมลงวันผลไม้ Queensland

อุตสาหกรรมปลา Tra เวียดนาม มุ่งสู่การผลิตอย่างยั่งยืน

กลุ่มผู้บริโภคมาเลเซียเรียกร้องห้ามใช้สารปฏิชีวนะในอาหารสัตว์

เวียดนามพบอุปสรรคการส่งออกข้าวปี 25571 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173