เตือนภัยสินค้าเกษตร

สถานการณ์ Norovirus ระบาดในญี่ปุ่น

เยอรมนีพบโรควัวบ้าระบาด

ฟิลิปปินส์ห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากจีนเป็นการชั่วคราว

อุตสาหกรรมสุกรอังกฤษยกระดับมาตรฐานคาร์บอนฟุตพรินต์

นิวซีแลนด์ประกาศมาตรการควบคุมหลังพบแมลงวันผลไม้ Queensland

อุตสาหกรรมปลา Tra เวียดนาม มุ่งสู่การผลิตอย่างยั่งยืน

กลุ่มผู้บริโภคมาเลเซียเรียกร้องห้ามใช้สารปฏิชีวนะในอาหารสัตว์

เวียดนามพบอุปสรรคการส่งออกข้าวปี 2557

เกาหลีใต้ยืนยันพบ H5N8 ในนกอพยพ/จีนพบผู้เสียชีวิตเพิ่มจาก H7N9

แคนาดาปรับปรุงเงื่อนไขส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากไทย

มาเลเซียระงับส่งออกปลาถึงมีนาคม 57

ผู้ผลิตนมในนิวซีแลนด์เรียกคืนผลิตภัณฑ์เหตุพบ E.coli

EU ปรับปรุงคู่มือการขออนุญาตใช้พืช GM เป็นอาหารและอาหารสัตว์

สัญญาณที่ดีสำหรับข้าวโพด GMO จากสหรัฐฯ ไปจีน

ญี่ปุ่นตั้งเป้าเพิ่มการส่งออกสินค้าเกษตรเป็นสองเท่าในปี 25631 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169