ข่าวเกษตรรายวัน

เตือน"แม่คะนิ้ง"กระทบพืชผลที่สูง กรมส่งเสริมฯชี้เกล็ดน้ำแข็งทำผลผลิตเสียหาย/แนะแนวทางเกษตรกรรับมือ

คอลัมน์ เกาะข่าวเกษตร

พื้นที่เกษตรเสียหายสิ้นเชิง 121,142 ไร่ มูลค่า 686 ล้าน

ความจำเป็นในการใช้ปัจจัยการผลิตที่ดี และมีคุณภาพในสถาบันเกษตรกร

คอลัมน์ เกาะข่าวเกษตร

ตั้งศูนย์น้ำฝนจุดถ่ายทอดเกษตรอินทรีย์

เตรียม1.49หมื่นล.ปลดหนี้เกษตรกร กองทุนฟื้นฟูเร่งสาง4.4แสนราย จัดอบรมแกนนำแจงแนวปฏิบัติ

หมดดินเปิดหลักสูตรฝึกอบรม ผลิต-ใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์พด.

กรมส่งเสริมสหกรณ์คัดเลือกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 54

เกษตรเร่งรับมือขาดแคลนอาหาร-เบรกส่งออก น้ำท่วมซัดรง.พัง770ราย-สูญ600ล.

น้ำท่วมทำเกษตรเสียหายยับ คาดมูลค่ากระฉูด1.4หมื่นล.

เร่งฟื้นฟูสวนผลไม้หลังน้ำลด เกษตรคาดพืชสวนเสียหายหนัก6ล้านไร่/แนะแนวทางลดความเสียหาย

เพลี้ยสีน้ำตาลโผล่ระบาด"เลย" กรมข้าวผวาขยายวงเร่งส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกษตรกรควบคุม

ผุดไอเดียเช่าพื้นที่นาแก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง

กองทุนฯ ช่วยเกษตรกร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260