ข่าวประชาสัมพันธ์

“มกอช.” หนุนมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยป้อนตลาดโลก

มกอช.แจ้งเกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการ พร้อมใช้ “Q เขียว” ทั้งระบบ

มกอช. สร้างหนังสั้น หวังดันมาตรฐานสินค้าเกษตรเข้าถึงเกษตรกรไทยทั่วประเทศ

งาน “ Bangkok International ICT Expo 2012 ” ระหว่างวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 13 เรื่อง เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มาตรฐานสินค้าเกษตรของไทย

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่

แคนาดาปรับปรุงระเบียบฉลากอาหารก่อภูมิแพ้

เวทีมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศร้อน

เกษตรเผยเจรจาจีนคืบหน้า หวังแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารส่งออก

“เตรียมรับ AEC มกอช. ชู “มาตรฐานสินค้าเกษตร” เพิ่มขีดการแข่งขัน

มกอช.ยกร่างมาตรฐาน “เส้นไหมดิบ”

เร่งออกมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดไทย

ผลการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “The 1st Meeting of the ASEAN Food Testing Laboratory Committee (AFTLC)”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Reasearch Expo 2012) วันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 กรุงเทพฯ

เร่งผลักดันมาตรฐานการชันสูตรโรคไข้หวัดใหญ่สุกรเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11