ข่าวตัดประจำวัน (Clipping News)

เกษตรฯดันจิ้งหรีดขึ้นแท่นแมลงเศรษฐกิจ

ประชุมโคเด็กซ์

19องค์กรจับมือสร้างเครือข่ายอบรมรองรับกฎหมายสหรัฐฯ

รัฐยกมาตรฐาน ฟาร์มจิ้งหรีด ส่งเข้าอียู กก.ละ 1,000 บาทปี 61

จิ้งหรีด..พันล้านแมลงเศรษฐกิจยุคใหม่

ดัน จิ้งหรีด สู่ตลาดอียูรองรับ'แมลง'โนเวลฟู้ด

แก้มาตรฐานสับปะรดกระป๋องเพิ่มสัดส่วนการส่งออกสูงขึ้น

สร้างเครือข่ายอบรม

มกอช.จับมือ18หน่วยงานดันฮับFSMA

มกอช.ดึงผู้เชี่ยวชาญอียูติวเข้ม ก่อนส่งแมลงกินได้เข้าปี 2561

มอบโล่

ดัน จิ้งหรีด ขึ้นแท่นแมลงศก.โอกาสทองเจาะตลาดอียู

โอกาสส่งออก แมลง

อียูรื้อกฎอาหารเอื้อผู้เลี้ยงแมลง

แนะแนวส่งออกยุโรป ระเบียบอาหารใหม่อียู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25