เตือนภัยสินค้าเกษตร

EU ปรับปรุงและแก้ไขบัญชีรายชื่อหน่วยงาน Control Authority และ Control Body ในการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป

EU เล็งนำเข้าน้ำมันปาล์มเพิ่มจากไทย

กรมการค้าต่างประเทศประกาศเพิ่มมาตรฐานข้าวหอมไทย

EU แก้ไขกฎระเบียบแบบฟอร์มใบรับรองสุขอนามัยในการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก

‘อาเซอร์ไบจาน’ จ่อเข้าเป็นสมาชิกใหม่ WTO

ไทย - ลาว หารือความร่วมมือการค้าชายแดน

EFSA ประเมินสถานการณ์รับมือ ASF

รัฐสภายุโรปไม่เห็นชอบข้อเสนอฉลาก nanomaterial

EU แก้ไขรายชื่อด่านชายแดน

ญี่ปุ่นตัดสินใจลดโควต้าการจับปลาทูน่าบลูฟิน

ญี่ปุ่นประกาศใช้มาตรการเข้มยับยั้งการแพร่ระบาดโรค PED

พืช GM ผิดกฎหมายระบาด ส่งผลให้เกิดข้อกังวลในจีน

สภามนตรียุโรปมีมติเห็นชอบอย่างเป็นทางการให้ระงับนำเข้าสินค้าประมงจาก เบลิช กัมพูชา และกินี

USDA รับรองข้าวในประเทศไม่เป็น GMO

สหรัฐฯ พบการระบาดของ PED ครั้งแรกในรัฐเวอร์มอนต์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173