เตือนภัยสินค้าเกษตร

EFSA รับรองเอนไซม์สลายสารพิษ Fumzyme ชนิดแรก

EU เพิ่มเงื่อนไขการยอมรับกลุ่มประเทศที่สาม ที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

ฟิลิปปินส์ เตรียมอนุญาตนำเข้าไก่สดจากไทยอีกครั้ง

EFSA ปรับข้อคิดเห็นด้านวิทยาศาสตร์การใข้บาซิลลัสในอาหารสัตว์

US ประกาศ MRLs สาร tebuconazole ในน้ำส้มและน้ำมันจากส้ม

จีน พบสารปฏิชีวนะตกค้างในแม่น้ำ

EFSA เสนอปรับลดระดับสังกะสีในอาหารสัตว์

เวียดนาม บังคับใช้ VietGAP ในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงปลา Tra

เกษตรกรชี้ไทยเตรียมก้าวขึ้นเบอร์ 2 ส่งออกข้าวโลก

Coca-Cola เลิกใช้น้ำมันพืชที่ผ่านกรรมวิธีเติมโบรมีนในเครื่องดื่ม

งานวิจัยหนุน microalgae มีศักยภาพสำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์

CFIA ยืนยันอาหารกระป๋องปลอดภัยจากสาร BPA

ฝรั่งเศส สั่งห้ามนำเข้าสุกรและผลิตผลพลอยได้จากสุกร

จีน พบผู้เสียชีวิตรายแรกจากไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N6

U.S. FDA ปรับปรุงฉลากโภชนาการ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173