เตือนภัยสินค้าเกษตร

FSIS แนะนำการติดฉลากใหม่ในเนื้อสัตว์

แนวโน้มการใช้ยาปฎิชีวนะลดลงอย่างต่อเนื่อง

ASC เริ่มรับรองฟาร์มกุ้งแอฟริกา

อินเดียแซงจีนเป็นผู้นำเข้าน้ำมันถั่วเหลืองสูงสุด

ไทยเอาจริง จับเรือประมงเวียดนาม 5 ลำ ฝ่าฝืน พรก.ประมง

USDA โต้ การพิจารณาอนุญาตนำเข้าปลาดุกทำถูกต้อง

ฟิลิปปินส์รุก เตรียมขยายตลาดสินค้าฮาลาล

จีนตรวจเข้มความปลอดภัยอาหารออนไลน์

เวียดนามมุ่งขยายตลาดสินค้าเกษตรในรัสเซีย

เยอรมนีรายงานพบการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ลดลง

สมาคมผู้ผลิตไก่อียูโอดเสียดุลมูลค่าการนำเข้าเนื้ออกไก่จากไทยและบราซิล

EU เตรียมหาตลาดทางเลือกใหม่หลังอังกฤษประกาศแยกตัว

มกอช. ย้ำเตือนผู้ประกอบการให้ขึ้นทะเบียนผู้ผลิตกับกระทรวง MFDS สาธารณรัฐเกาหลี

สาธารณรัฐเกาหลีปรับการกำหนดค่า MRLs ตามระบบ positive list

รัฐบาลไนจีเรียสั่งหยุดขายอาหาร GM1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208