ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด "คู่มือการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร"

ข่าวประชาสัมพันธ์งาน "ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 6" ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความห่วงใยเกี่ยวกับปริมาณ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีโรควัวบ้า สำหรับการนำโคหรือซากโค เข้าในราชอาณาจักร

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรประจำปี 2556

การรวบรวมข้อกำหนดวัตถุเจือปนอาหารในมาตรฐานสินค้าของโคเด็กซ์

กำหนดการวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ครบรอบ 10 ปี

ประเทศแคนาดาประกาศระเบียบนำเข้าเมล็ดพืชเพื่อการบริโภคและเมล็ดพืชน้ำมัน

รายงาน 10 อันดับซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มียอดขายสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาประจำปี พ.ศ.2554

การกำหนดรหัสเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร "ปลาลูกผสมระหว่างแม่พันธุ์ปลาสวายและพ่อพันธุ์ปลาเทโพ"

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน THAILAND LAB 2012

1 ทศวรรษ มกอช.ผู้นำด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยสู่ครัวโลก

เกษตรฯยืนยันสินค้าที่ได้รับรองเครื่องหมาย Q มีความปลอดภัย

“ไทยตื่นตัวมาตรฐานสินค้าเกษตร” มกอช.ตรวจเข้มทุกขั้นตอน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12