เตือนภัยสินค้าเกษตร

เม็กซิโกและจีนจับมือพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

EU เข้มงวดกำหนดค่าสารเคมีใหม่ที่ใช้ในน้ำผึ้ง

EU กำหนดเงื่อนไขการใช้สารออกฤทธิ์Glyphosate ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืชเพิ่มเติม

แก้ไขข้อมูลประกาศ

ออสซี่ประกาศเปลี่ยนแปลงระเบียบฉลากแจ้งแหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร

รัสเซียแบนเพาะปลูกพืช GMO

การประชุม ASEAN–China Food Safety Conference ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30-31 ส.ค. 2559 ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น

องค์การมาตรฐานแห่งอ่าวอาหรับออกมาตรฐานผลิตอาหารใหม่ปี 2559

ด่วน! เชิญร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสาธารณรัฐเกาหลี”

สหภาพยุโรปควบคุมการปนเปื้อนสารนิกเกิลในอาหารสัตว์และอาหารมนุษย์

EU ประกาศกฎระเบียบกำหนดพิกัดศุลกากรสินค้าจำนวน 5 รายการ

โมร็อกโก แบน ถุงพลาสติกอย่างเป็นทางการแล้ว

ภาคอุตฯ ยื้อเวลารัฐเพิ่ม 5 ปี ก่อนเก็บภาษีน้ำหวาน

EU ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ Composite Products ที่ยกเว้นตรวจสอบนำเข้า

หน่วยงานตรวจสอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเวียดนามถูกสอบหลังพบรับรองสินค้าต่ำกว่ามาตรฐาน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199