เตือนภัยสินค้าเกษตร

ส่งออกเนื้อสัตว์บราซิลซบเซาครึ่งปีแรก

พบหวัดนกใน 3 พื้นที่ของไต้หวัน

ไอร์แลนด์คาดตลาดน้ำนมดิบทั่วโลกขยายตัวล่าช้า

EU อนุญาตใช้สารในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มอีก 39 รายการ

นิวซีแลนด์หวังเปิดตลาดค้าเนื้อในอินโดนีเซีย

UK เฝ้าระวังนกป่ารัสเซียหลังมีรายงานไข้หวัดนก

มาตรฐานอาหารใน UK สู่การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเรื่องไข่ไก่

สหรัฐฯ พบสัตว์ปีกเลี้ยงสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของ Salmonella

พบหวัดนกใน 3 รัฐของอเมริกา

EU ถอนใบแดง IUU ให้ประเทศกีนี

นิวคาสเซิลระบาดในอิสราเอล

ด่วน!! เกษตรฯ แจ้งผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนส่งออกสินค้าธัญพืชไปจีน

พบเชื้อไข้หวัดนกในเวียดนาม

EU เรียกร้องเพิ่มมาตรการลดแรงกดดันตลาด

EU ถอนการอนุญาตสารประกอบ (Active Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195