ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การลงนามบันทึกความตกลงร่วมกับ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา) ในการสนับสนุนการบริโภคข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ และข้าวไรซ์เบอรี่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ในร้าน Q Restaurant

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง "ค่าบริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานบังคับ การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ" ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯ

การบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาศิรวาทถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนารถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ร่วมกับคณะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ผลลำไยสด รุ่นที่ 1 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณโรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่

การสัมมนา เรื่อง "มาตรฐานและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงาน" วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

การประชุมคณะกรรมาธิการโคเด็กซ์ (Codex Alimentarius Commission : CAC) ครั้งที่ 39 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559

ภาพกิจกรรม งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ 2559 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณโซนตลาดน้ำ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา เพื่อการรับรองคุณสมบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์ เมื่อวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ เซนทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดการอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ จ.ยโสธร

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดการอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Sanitary and Phytosanitary Regulatory Cooperation :Dairy Project ระยะที่ 2 ภายใต้กรอบความตกลงการค้า อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่จาก

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดการอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบรูณ์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดการอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมครัวพิงเขารีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดพิษณุโลก

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กษ.นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเษตรฯ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กทม.

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดการอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเพชรสุกานต์ 2 โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20