ข่าวตัดประจำวัน (Clipping News)

PAC-IAF ยอมรับระบบงาน มกอช

PAC-IAF ยอมรับระบบงาน มกอช

มกอช.จ่อออกมาตรฐานคุมผลิตเชื้อเห็ด

เกษตรออกเกณฑ์คุมเชื้อเห็ด

ดุจเดือน ศศะนาวิน นำ มกอช.สู่ Single Network

มกอช.ระดมสมองออกมาตรฐานดันทุเรียนแช่เยือกแข็งสู่ตลาดโลก

ผลักดันมาตรฐานทุเรียนแช่เยือกแข็ง

ดันส่งออกทุเรียน

สร้างเมืองต้นแบบศูนย์เรียนรู้ มกอช.MOUพัทลุงยกระดับแหล่งผลิตสินค้าเกษตร

ลงนามยกระดับผลิตสินค้าคุณภาพจังหวัดพัทลุง

เร่งสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน

แมลงเศรษฐกิจเปลี่ยนโลก

เตือนระวังแมลงศัตรูพืชจากส้มนำเข้าจากประเทศจีน

รัฐเร่งยกระดับศูนย์รับน้ำนมดิบ

ประกบผู้ส่งออกข้าว-แปรรูปข้าวติวเข้มมาตรการสกัดวืดขาย'จีน'1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25