เตือนภัยสินค้าเกษตร

รัสเซียขยายเวลาการห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจาก EU ถึงปี 2559

EU จัดระเบียบบัญชีรายชื่อสารปราบศัตรูพืชในภาคผนวก IV ของ Regulation (EC) No.396/2005

US เตรียมพิจารณาการใช้ไขมันทรานส์ในอาหารสัตว์

EU ขยายเวลาอนุญาตให้ใช้สารเสริมอาหารในสัตว์ (feed additive) แก่ไทย

EU ปรับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุด (MRLs) ยาปราบศัตรูพืชบางรายการในสินค้าพืชและสัตว์

สส. สหรัฐฯ เข้าแนวร่วมยกเลิกระเบียบ COOL

UK แจงอาหารทะเลแปรรูปยังมีเสถียรภาพแม้สภาวะตลาดรุนแรง

วุฒิสมาชิกสหรัฐฯเรียกร้อง USDA ให้พิจารณามาตรฐานเชื้อโรคสัตว์ปีกให้เสร็จสิ้น

รัสเซียยกเลิกการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากโคลัมเบีย

รัสเซียก้าวเป็นเป้าหมายส่งออกทูน่าที่สำคัญของเวียดนาม

อินโดนีเซียเพิ่มการนำเข้าเนื้อโค

เวียดนามขยายส่งออกปู ไตรมาสที่ 1-2558

อินโดฯออกกฎกระทรวงฯ ว่าด้วยการควบคุมความปลอดภัยอาหารจากพืช

IPIFF ขอให้EU มีการปรับกฎหมายเกี่ยวกับอาหารสัตว์

จีนตั้งเป้าหมายกำจัดของเหลือจากการเกษตรขั้นสุดท้าย ให้เป็นศูนย์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173