เตือนภัยสินค้าเกษตร

UK กำหนด PED เป็น notifiable disease

EU ถกปัญหาคุณภาพน้ำผึ้งนำเข้า

โรคนิวคาสเซิลระบาดในโรมาเนีย

EU กำหนดค่า ML ของสาร PAHs ในสินค้าอาหาร

EU กำหนดค่า ML ของ ergot sclerotia ในธัญพืชที่ไม่ผ่านการแปรรูป

ฝรั่งเศส-เยอรมนี ไข้หวัดนกระบาด

สหราชอาณาจักรแจ้งเตือนสารฆ่าแมลงตกค้างในเงาะโรงเรียนจากไทย

สถานการณ์นำเข้า-ส่งออกเนื้อหมูเยอรมนีปี 2558

เวียดนามพบหวัดนกสายพันธุ์รุนแรง H5N1 และ H5N6

จีน เกาหลีใต้ ประชุมแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย

FSANZ เตือนผู้นำเข้าการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์มะพร้าว

EU ปฏิเสธการขึ้นทะเบียนให้ Artemisia absinthium L. เป็นสารตั้งต้นในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช (Plant Protection Product: PPPs)

ชิลี พบเชื้อ ISA สายพันธุ์ใหม่ HPR2D

จีนเตรียมเปิดใช้ศูนย์กลางโคลนนิ่งสัตว์

สหรัฐฯ เตรียมใช้ Catfish Inspection ฉบับใหม่ มีนา 591 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173