ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[5 ต.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านพัฒนาเกษตรดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[5 ต.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[5 ต.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[5 ต.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านประสานงานและเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[5 ต.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[5 ต.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านที่ปรึกษา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

[5 ต.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเอกชนดำเนินงานที่ปรึกษา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[5 ต.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านดูแลสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[5 ต.ค.61]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านดูแลสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[5 ต.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านดูแลสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[5 ต.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านดูแลความสะอาดอาคาร สถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[5 ต.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านดูแลความสะอาดอาคาร สถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[5 ต.ค.61]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[5 ต.ค.61]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[5 ต.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61