ข่าวเกษตรรายวัน

ในประเทศ - รายงานพิเศษ : พด.จัดสัมมนาวันแห่งการต่อต้าน การแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลกปี’60

ในประเทศ - เกษตรบูรณาการ : นับถอยหลัง กระทรวงเกษตรฯ ว่าจะดี

ในประเทศ - พด.ลุยเคลื่อนแผนปฏิรูปภาคเกษตร ระดมสมองจัดการผลิต-ตลาด ยกมาตรฐาน‘เกษตรอินทรีย์

ในประเทศ - จัดทีมชี้เป้า-ทำลาย‘หนอนหัวดำมะพร้าว’

ในประเทศ - แจงสี่เบี้ย : เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการ‘5 ประสาน’ สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

ในประเทศ - สสอค.การันตีสมาชิกสหกรณ์ บริหารโปร่งใส-ตรวจสอบได้

ในประเทศ - เกษตรฯยกเครื่องมาตรฐานข้าว ปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพมุ่งยกระดับการผลิต-เพิ่มมูลค่า

ในประเทศ - ถอดบทเรียนสหกรณ์ญี่ปุ่น สร้างต้นแบบพัฒนาความเข้มแข็งให้สหกรณ์ไทย

ในประเทศ - กยท.แจงยางร่วงตามตลาดโลก ปัดข่าวลือเอกชนงดเปิดรับซื้อ

ในประเทศ - บรรลุแผนฟื้นฟูส้มโอทับทิมสยาม ส่งมอบต้นกล้าให้เกษตรกรลุ่มปากพนัง7.9พันต้น

ในประเทศ - ไทย-ญี่ปุ่นเดินหน้าร่วมมือจัดการน้ำ’ เร่งศึกษาความเป็นไปคลองผันน้ำอยุธยา-อ่าวไทย

ในประเทศ - 'ชลประทาน'วางแผน20ปี ทุ่ม80,000ล้านเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำ

ในประเทศ - รายงานพิเศษ : ทางเลือกและทางรอดของชาวนา ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา แก้ปัญหาโรคพืชในนาข้าว

ในประเทศ - ‘หมอดิน’เร่งเครื่องขุดบ่อจิ๋ว ตั้งเป้าปีหน้าลุยเพิ่ม4หมื่นแห่ง

ในประเทศ - เกษตรฯยกย่อง13งานวิจัยดีเด่น มั่นใจช่วยลดต้นทุนผลิต-เพิ่มรายได้-นำเกษตรสู่ความมั่งคั่งยั่งยืน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260