ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สอบราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว (Animation) มกอช.

สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2556

สอบราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2556

ผลการสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ โครงการอาหารปลอดภัย

ประกาศสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการอาหารปลอดภัย

ผลการสอบราคาจ้างโครงการผลิตภาพยนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์มาตรฐานสินค้าเกษตร

ยกเลิกการสอบราคาจ้างวิเคราะห์น้ำมันกระเพรา

สอบราคาจ้างโครงการผลิตภาพยนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์มาตรฐานสินค้าเกษตร

สอบราคาจ้างวิเคราะห์น้ำมันกระเพรา

ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด เสื่อมสภาพ

ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้า อาคาร 3

สอบราคาโครงการปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้าอาคาร 3

ผลการสอบราคาจัดจ้างนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานสินค้าเกษตรในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

สอบราคาจ้างจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานสินค้าเกษตรในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

ผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๔ อัตรา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63