เตือนภัยสินค้าเกษตร

นักวิจัยประเมินการใช้วัคซีนป้องกันโรค NE

มูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารเกษตร EU เพิ่มขึ้น

เกาหลีใต้กังวลหนักจากการระบาดของ H5N8 อีกครั้ง

บราซิลใกล้เปิดตลาดสุกรไปยังเกาหลีใต้สำเร็จ

USDA ชี้ ส่งออกลดลงต่ำที่สุดในรอบ 6 ปี

TFDA ประกาศแก้ไขระเบียบการขออนุญาตขายอาหารเพื่อสุขภาพ

EU เปลี่ยนคำนิยาม น้ำส้มสายชู

APHIS เตรียมคลังวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย

บราซิล-สหรัฐฯ เจรจาทวิภาคีเปิดตลาดเนื้อวัว

บราซิลยื่น OIE ขอสร้างห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์ปีกระดับนานาชาติ

เยอรมนีวิจัยลดปัญหาดื้อยาในสัตว์ปีก

US ผลักดันนานาชาติต่อสู้ IUU

ไต้หวันรายงานพบการระบาดของไข้หวัดนกเพิ่ม

มติ EC ใช้แผนปฏิบัติการทางประมงกับเนเธอร์แลนด์

US เร่งส่งออกเนื้อหมูปี 25591 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173