ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผลการสอบราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

ผลการสอบราคาจ้างกั้นห้องทำงานและห้องเก็บของ

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเสนอราคาจ้างกั้นห้องทำงานและห้องเก็บของ

สอบราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

ผลการสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

ผลการสอบราคาโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทน

ยกเลิกสอบราคางานถมดินปรับระดับ และก่อสร้างรั้วชั่วคราว

สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

สอบราคาโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทน

ผลการสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ โครงการอาหารปลอดภัย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54