เตือนภัยสินค้าเกษตร

FSIS ปรับระเบียบความปลอดภัยอาหารจากสุกร

จีนยกเลิกมาตรการควบคุมตรวจสอบยุงในตู้สินค้าจากประเทศไทย

นิวซีแลนด์เสนอกฎระเบียบสวัสดิภาพสัตว์ฉบับใหม่

EU อนุญาตให้ใช้ gamma-glutamyl-valyl-glycine เป็นสารแต่งกลิ่นรส

เคนยา-ยูกันดา ขยายการปฏิบัติ SPS ในสินค้าประมงข้ามพรมแดน

อียู-ชิลี ลงนามความเท่าเทียมสินค้าเกษตรอินทรีย์

สวีเดนรณรงค์บริโภคเนื้อไก่ภายในประเทศ

EU สนับสนุนงานวิจัยผลิตยาปฏิชีวนะ

นักวิจัยประเมินการใช้วัคซีนป้องกันโรค NE

มูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารเกษตร EU เพิ่มขึ้น

เกาหลีใต้กังวลหนักจากการระบาดของ H5N8 อีกครั้ง

บราซิลใกล้เปิดตลาดสุกรไปยังเกาหลีใต้สำเร็จ

USDA ชี้ ส่งออกลดลงต่ำที่สุดในรอบ 6 ปี

TFDA ประกาศแก้ไขระเบียบการขออนุญาตขายอาหารเพื่อสุขภาพ

EU เปลี่ยนคำนิยาม น้ำส้มสายชู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169