ข่าวตัดประจำวัน (Clipping News)

ส้มโอมาตรฐานGAP

ยกระดับตีตลาด

ผุดแผน 5 ปี ยกระดับสินค้าเกษตร เกษตรฯ เร่งสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคคุมเข้มผลิต

ออสซี่ พบโรคระบาดในฟาร์มกุ้งเตรียมระงับนำเข้ากุ้งสดจากไทยGAP

ออสซี่ห้ามนำเข้า กุ้งสด ไทยแปรรูป100%ไม่กระทบGAP

ออสเตรเลียจ่อแบนกุ้งไทยป่วนเจอโรคระบาด ไก่สดเฮ สิงคโปร์ไฟเขียวขยายนำเข้าGAP

ปี 60 สานต่อ ยโสธรโมเดล ผุด เกษตรอินทรีย์ แสนไร่ GAP

ผุดระบบตามสอบเสริมแกร่งพืช-ผักโครงการหลวง GAP

มกอช.งัดกฎเหล็กคุมทุเรียนแช่แข็งล้อมคอกคุมเข้มคุณภาพส่งออก-จ่อบังคับใช้กลางปีนี้ GAP

ส้มโอคุณภาพมาตรฐาน GAP

มกอช.เดินเครื่องเสริมแกร่ง มาตรฐานสินค้า โครงการหลวง

ส้มโอเวียงแก่นรุกตีตลาดจีน มกอช เล็งวางเป้าดันเกษตรกรส่งออกส้มโอไปญี่ปุ่น

มกอช.ร่วมบูรณาการส่งเสริมและพัฒนายกระดับการผลิตสินค้าพืชผักและผลไม้

เดินหน้าขยายผล ยโสธรโมเดล ทั่วไทยเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้ได้10%

ยกระดับสินค้าโครงการหลวง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25