ข่าวตัดประจำวัน (Clipping News)

ออสซี่ สั่งระงับนำเข้ากุ้งดิบ 6 เดือนเกษตรฯ เร่งเจรจาลดผลกระทบส่งออก

ออสเตรเลียระงับนำเข้ากุ้งดิบจากเอเชีย หลังโรคตัวแดงดวงขาวระบาด

ออสซี่ ระงับนำเข้ากุ้งดิบ6เดือน เกษตรฯรุดเจรจาทูตหาทางออก

ยกระดับตีตลาด

ไทยเล็งเจรจาออสซี่สั่งระงับนำเข้ากุ้ง

ส้มโอมาตรฐานGAP

ยกระดับตีตลาด

ผุดแผน 5 ปี ยกระดับสินค้าเกษตร เกษตรฯ เร่งสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคคุมเข้มผลิต

ออสซี่ พบโรคระบาดในฟาร์มกุ้งเตรียมระงับนำเข้ากุ้งสดจากไทยGAP

ออสซี่ห้ามนำเข้า กุ้งสด ไทยแปรรูป100%ไม่กระทบGAP

ออสเตรเลียจ่อแบนกุ้งไทยป่วนเจอโรคระบาด ไก่สดเฮ สิงคโปร์ไฟเขียวขยายนำเข้าGAP

ปี 60 สานต่อ ยโสธรโมเดล ผุด เกษตรอินทรีย์ แสนไร่ GAP

ผุดระบบตามสอบเสริมแกร่งพืช-ผักโครงการหลวง GAP

มกอช.งัดกฎเหล็กคุมทุเรียนแช่แข็งล้อมคอกคุมเข้มคุณภาพส่งออก-จ่อบังคับใช้กลางปีนี้ GAP

ส้มโอคุณภาพมาตรฐาน GAP1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25