เตือนภัยสินค้าเกษตร

EU ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ Composite Products ที่ยกเว้นตรวจสอบนำเข้า

หน่วยงานตรวจสอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเวียดนามถูกสอบหลังพบรับรองสินค้าต่ำกว่ามาตรฐาน

คูเวตสนใจกิจการประมงของศรีลังกา

บราซิลเล็งส่งออกเนื้อวัวสดไปมะกัน

ยอดขายหมูใน UK ลดลงอีกครั้ง

ส่งออกสินค้าเกษตร UK ปี 2558 รุ่ง

ฝรั่งเศสพบไข้หวัดนกระบาดในระหว่างความพยายามในการทำลาย

UK พบยีนต้านไข้หวัดนกในไก่

ญี่ปุ่น พิจารณาปรับปรุง แก้ไขมาตรฐานสารเคมีทางการเกษตร

ส่งออกเนื้อสัตว์บราซิลซบเซาครึ่งปีแรก

พบหวัดนกใน 3 พื้นที่ของไต้หวัน

ไอร์แลนด์คาดตลาดน้ำนมดิบทั่วโลกขยายตัวล่าช้า

EU อนุญาตใช้สารในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มอีก 39 รายการ

นิวซีแลนด์หวังเปิดตลาดค้าเนื้อในอินโดนีเซีย

UK เฝ้าระวังนกป่ารัสเซียหลังมีรายงานไข้หวัดนก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172