ข่าวการประชุมสัมมนา

[UPDATE] การสัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวทางทั่วไปสำหรับการชักตัวอย่าง เล่ม 1: คำศัพท์และหลักการทั่วไป และเล่ม 2: การเลือกแผนการชักตัวอย่าง ในวันที่ 5 ก.ค. 60 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผักและผลไม้แปลงใหญ่ จากฟาร์มสู่โรงคัด เชื่อมตลาดนำการผลิต ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

การสัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร ในวันที่ 24 - 25 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

การสัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ผักกวางตุ้ง ผักกาดเขียวปลี และกะหล่ำดอก ในวันที่ 2 - 4 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

การสัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ปลาร้า ครั้งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น และครั้งที่ 2 จังหวัดชัยนาท

การสัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคบรูเซลลา และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร ในวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

การสัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มะระ ในวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

การสัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มนกสวยงาม และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มนกสวยงาม ในวันที่ 5 - 6 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

<<< ลงทะเบียนออนไลน์ >>> ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นร่าง พรบ.มาตรฐานสินค้าเกษตร และ พรบ.อาหาร

การสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธ์ข้าวโพด ในวันที่ 3 - 4 พ.ค. 60 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์ทะเลสวยงามและแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐาน ในวันที่ 23-24 เม.ย. 2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

การสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวสีไทย

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หม่อนไหมอินทรีย์ เล่ม 1 : รังไหม แผ่นใยไหม และเส้นไหมอินทรีย์ ในวันที่ 20-21 ก.พ. 60 ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา อ.เมือง จ.เชียงราย

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ ในวันที่ 15-16 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16