ข่าวตัดประจำวัน (Clipping News)

คุมเข้มศูนย์นมดิบทั่วประเทศ

ยกมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน

มกอช.ส่งสุขมอบความปลอดภัยผู้บริโภค

ออสซี่ระงับนำเข้ากุ้ง กระทบส่งออกไทย

เล็งพื้นที่อีก10จังหวัดต่อยอดเกษตรอินทรีย์

''ออสซี่หวั่นโรคระงับ นำเข้ากุ้ง ส่งออกดิ้นเจรจา

''ญี่ปุ่น'ไฟเขียวนำเข้า ส้มโอไทย ผลผลิตไม่พอขายต่างชาติแห่ซื้อ

'ออสซี่'แบนกุ้งไทยไม่สะเทือนชี้ตลาดเล็ก-มกอช.เร่งเจรจา

ออสเตรเลียห้ามนำเข้ากุ้งไม่กระทบไทย

ออสซี่ห้ามนำเข้ากุ้งสดไทยรอดส่งออกแปรรูป

ออสซี่ สั่งระงับนำเข้ากุ้งดิบ 6 เดือนเกษตรฯ เร่งเจรจาลดผลกระทบส่งออก

ออสเตรเลียระงับนำเข้ากุ้งดิบจากเอเชีย หลังโรคตัวแดงดวงขาวระบาด

ออสซี่ ระงับนำเข้ากุ้งดิบ6เดือน เกษตรฯรุดเจรจาทูตหาทางออก

ยกระดับตีตลาด

ไทยเล็งเจรจาออสซี่สั่งระงับนำเข้ากุ้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25