เตือนภัยสินค้าเกษตร

ไต้หวัน แจ้งอาหารเด็กฝรั่งเศส ผ่านการตรวจสอบปลอดภัยแล้ว

เกาหลีใต้พบไข้หวัดนก H5N6 ระบาดอีกครั้ง

อียูยัน ไม่เพิ่มโควต้าปลอดภาษีเนื้อวัวจากอเมริกาใต้

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกของ UK ตื่นตัวไข้หวัดนกใน EU

รัสเซียเล็งขยายส่งออกสัตว์ปีกฮาลาล-เน้นตลาดประเทศมุสลิม

แคนาดาเชื่อมั่นอาหารสัตว์ไทย พร้อมลดความถี่การตรวจประเมิน

THE 207th CONFERENCE FOR PROMOTION OF FOOD IMPORT FACILITATION

ญี่ปุ่นพิจารณาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้าง 10 รายการ และจะพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการควบคุมสุขอนามัยและความปลอดภัยอาหารในอนาคต

EU สั่งปรับวิธีตรวจหาสารพิษในหอย

ญี่ปุ่นพิจารณาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้าง 7 รายการ และวิธีทดสอบ Propham

อินเดียเตรียมออกระเบียบจำกัดการใช้ยาปฏิชีวนะเลี้ยงสัตว์

ยูเครนได้รับอนุมัติให้ส่งอาหารสัตว์ไปจีน

ญี่ปุ่นตรวจพบไข้หวัดนก H5N6

รัสเซียแบนเนื้อวัวและหมูบราซิล เหตุพบสารเร่งเนื้อแดง

เปรู เปิดตลาดส่งออกกุ้งแวนนาไมไปจีน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208