เตือนภัยสินค้าเกษตร

เชื้อลิสเทอเรียระบาดในยุโรปเพราะข้าวโพดแช่แข็ง

จีนเชิญร่วมงาน FMA China 2018 โชว์ศักยภาพสินค้าอาหาร – เนื้อสัตว์ – ประมง

มาเลเซีย เตรียมเข้มตรวจสินค้าเกษตรจากไทย

FSIS มะกันลงดาบเรียกคืนอาหารแปรรูปเหตุผลิตภัณฑ์ฉลากสับสน

องค์การอนามัยโลกจับมือกับ 16 ประเทศแอฟริกายับยั้งเชื้อลิสทีเรีย

สหรัฐฯพบเชื้อซาลโมเนลลาในเนื้อมะพร้าวอบแห้ง

แคนาดาพบเชื้ออีโคไลในเนื้อบด

EU กำหนดห้องปฏิบัติการ สำหรับตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนอาหาร และอาหารสัตว์

เชื้อซาลโมเนลลาระบาดในเนื้อไก่ที่แคนาดา

เกาหลีใต้พบไข้หวัดนกระบาดระลอกใหญ่

มะกัน บังคับใช้ระเบียบตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าแล้ว

การระบาดของเชื้อลิสเทอเรียในแอฟริกาใต้

USDA ไฟเขียว นำเข้าเนื้อหมูไอร์แลนด์เหนือได้ต่อเนื่อง

ไทเปยืนยัน พบไข้หวัดนก H5N2 ระบาดรุนแรง

EU ปรับรายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้กับวัสดุพลาสติกและบรรจุภัณฑ์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208