ข่าวเกษตรรายวัน

ในประเทศ - ยกเครื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร “นครปฐม”เร่งดันGAPรองรับตลาดโต

ในประเทศ - เตือนเกษตรกรลดต้นทุนผลิต รักษาระดับราคา“ยางพารา”

ในประเทศ - ทั่วโลกเพิ่มมาตรการกีดกันการค้า สศก.เตือนพัฒนากลไกโปร่งใส-เข้มระเบียบ

ในประเทศ - ปศุสัตว์จับตา“หวัดนก”ระบาดลาว เข้มตรวจสอบบุคคล-สัตว์ปีกข้ามแดน

ในประเทศ - 'กรมประมง'เดินหน้า'เมืองเกษตรสีเขียว'รับประชาคมอาเซี่ยน

ในประเทศ - ผุด“โรงเรียนชาวนาพัทลุง” รองรับเมืองเกษตรสีเขียว

ในประเทศ - “กรมชล”เร่งก่อสร้าง อ่างคลองพระสะทึง คาดเสร็จภายในปี58 แก้ท่วม-แล้งสระแก้ว

ในประเทศ - ไข่ไก่เล็กทุบราคาไซด์ใหญ่ตก เอ้กบอร์ดไฟเขียวเร่งระบาย เปิดจุดขายถูกสกัดร่วงหนัก

ในประเทศ - สศก.จับตา“ลำไย”ให้ผลดก เตือนวางแผนรับ“ล้นตลาด”

ในประเทศ - ชาติอาเซียนดันไทย“ฮับ”ผ้าไหม เกษตรฯเร่งร้องรัฐส่งเสริม เล็ง3ปีปั้นตลาดทะลุหมื่นล.

ในประเทศ - พัฒนาเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม กรมหม่อนไหมจับมือเอกชนวางฐานรับประชาคมอาเซียน

ในประเทศ - เร่งยกระดับสถาบัน-เกษตรกร กระทรวงเกษตรฯเปิด4แผนหลักก้าวสู่ปีที่123

ในประเทศ - เปิดรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตร ร่วมเสนอนโยบายรัฐผ่านสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ในประเทศ - รายงานพิเศษ : อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน แนะแนวทางพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เน้นงานวิจัยบริหารจัดการดินอย่างยั่งยืน

ในประเทศ - รายงานพิเศษ : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์“นครสวรรค์ 3” “ทนแล้ง-ทนโรค-ผลผลิตสูง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260