ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[27 ต.ค. 59] ประกวดราคาจ้างโครงการเกษตรเพื่อชีวิต ปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[26 ต.ค. 59] ประกาศราคากลาง โครงการผลิตวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก

[21 ต.ค. 59] ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

[20 ต.ค. 59] ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สาหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace on Cloud)

[20 ต.ค. 59] ประกาศราคากลางโครงการ จ้างซักตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์อะฟลาท็อกซินในเมล็ดถั่วลิสง ตาม มกษ 4702-2557

[19 ต.ค. 59] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างโครงการเกษตรเพื่อชีวิต ปี 2560

[10 ต.ค. 59] ประกาศราคากลาง โครงการการจ้างตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อตรวจหาสารพิษตกค้าง ประเภทผักสดและผลไม้สด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

[06 ต.ค. 59] ประกาศราคากลางโครงการ จัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน

[03 ต.ค. 59] ประกาศราคากลาง โครงการซื้อวัสดุสำนักงานโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์อื่น

[30 ก.ย. 59] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2560

[29 ก.ย. 59] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 13 อัตรา โดบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[29 ก.ย. 59] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงโรงเก็บขยะและทางเดินลงน้ำ

[29 ก.ย. 59] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกาตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

[28 ก.ย. 59] การจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ประจำห้องประชุม

[28 ก.ย. 59] ประกาศราคากลาง โครงการซื้อเครื่องเสียง ห้องประชุมอาคาร 51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63