ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[29 ก.ย. 59] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 13 อัตรา โดบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[29 ก.ย. 59] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงโรงเก็บขยะและทางเดินลงน้ำ

[29 ก.ย. 59] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกาตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

[28 ก.ย. 59] การจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ประจำห้องประชุม

[28 ก.ย. 59] ประกาศราคากลาง โครงการซื้อเครื่องเสียง ห้องประชุมอาคาร 5

[28 ก.ย. 59] ประกาศราคากลาง โครงการซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมอาคาร 5

[28 ก.ย. 59] ประกาศราคากลาง โครงการซื้อตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 2 ตู้

[20 ก.ย. 59] ประกาศราคากลาง โครงการซื้อกล้องถ่ายรูป พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 ชุด

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประจำปี 2560

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างขนย้ายห้องทำงาน

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 13 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศราคากลางโครงการ ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ห้องประชุม 352 และทางเดินชั้น 5 อาคาร 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60