เตือนภัยสินค้าเกษตร

เวียดนามระงับนำเข้าสินค้าเกษตรอินเดียชั่วคราว

พบไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7 ครั้งแรกในมะกัน

จีนหวั่น H7N9 สายพันธุ์ใหม่อาจเป็นเชื้อดื้อยา

เดนมาร์ก เริ่มเปิดตลาดค้าสัตว์ปีกอีกครั้ง

แคนาดาอนุญาตใช้แมลงเลี้ยงแซลมอน

ญี่ปุ่นเตรียมผ่อนปรนระเบียบส่วนผสมอาหารสัตว์นำเข้า

มะกัน อนุมัติขายมันฝรั่ง GMO ต้านทานโรคใบไหม้

EU ขึ้นทะเบียนสารสกัดถั่วเหลืองหมักเป็น Novel Food

EU ไม่ต่ออายุการใช้สาร linuron ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

EU ไม่อนุญาตการใช้น้ำมันหอมระเหย 2 ชนิด ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

กีวี-คีร์กีซสถาน หวังขยายส่งออกเนื้อไปอิหร่าน

ไข้หวัดนกระบาดในไนจีเรีย คร่าชีวิตสัตว์ปีกกว่า 42,000 ตัว

เกาหลีใต้ ขยายเวลานำเข้าไข่ เหตุไข้หวัดนกรุนแรง

อหิวาต์สุกรแอฟริกันระบาดในแทนซาเนีย

ญี่ปุ่นปรับปรุงมาตรฐานสารตกค้างครั้งที่ 1981 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172