ข่าวเกษตรรายวัน

ในประเทศ - ปศุสัตว์เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ปีก

ในประเทศ - เกษตรฯสั่งรื้อโควต้านมโรงเรียน จัดสรรใหม่เน้นโปร่งใสและเป็นธรรม

ในประเทศ - ผู้ผลิตอาหารสัตว์รับซื้อผลผลิตเขตปฏิรูป วางเงื่อนไขต้องได้GAP-สปก.เร่งผลิตผู้ตรวจรับรอง

ในประเทศ - ไฟเขียวหลักปฏิบัติ ร่างมาตรฐานสินค้า รมซัลเฟอร์ฯผลไม้

ในประเทศ - “สกย.พังงา”จัดอบรมกรีดยางพารา เสริมทักษะชาวสวน-สืบทอดอาชีพ

ในประเทศ - พด.เร่งแก้ปัญหาดิน“กาญจนบุรี” ฟื้นความสมบูรณ์-สร้างความเข้มแข็งเกษตรกร

ในประเทศ - ฉีดวัคซีนสุนัขบ้าชุมชนรอบพระตำหนักเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมฯ

ในประเทศ - สศก.คาดแนวโน้มตลาดถั่วเหลืองโลกยังขยายตัวต่อเนื่อง

ในประเทศ - ปศุสัตว์เปิดตัว“E-Privilege Permit”รองรับเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผ่านปลายนิ้ว

ในประเทศ - รายงานพิเศษ : กรมการข้าวจับมือเนคเทคพัฒนาเครื่องมือแก้ปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ในประเทศ - ประมงจัดทำมาตรฐานกลางอาเซียน

ในประเทศ - เลาะรั้วเกษตร : เมื่อ คสช.ขับเคลื่อนภาคเกษตร

ในประเทศ - สศก.แนะผู้ประกอบการประมงใช้ช่อง“เออีซี”นำเข้าวัตถุดิบพม่า

ในประเทศ - สกย.เตือนเกษตรกรพื้นที่ปลูก“ยาง”ใหม่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมเคมีลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

ในประเทศ - พด.แนะเกษตรกรปลูกแฝกหน้าฝนป้องกัน“ดินถล่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260