ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[14 ม.ค.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับการจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าเกษตรบนตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGTFarm.com) ตามแนวทางตลาดนำการผลิต จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[2 ม.ค.62] ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[27 ธ.ค.61] แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[27 ธ.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[26 ธ.ค.61]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงพร้อมเวทีวันจัดกิจกรรมปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[26 ธ.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับโครงการจัดอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก QR Trace On Cloud จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[26 ธ.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับโครงการจัดอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก QR Trace On Cloud จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[21 ธ.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการทำนาเกลือทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[21 ธ.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[14 ธ.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับการจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าเกษตรบนระบบตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์(DGT Fram) ตามแนวทางตลาดนำการผลิต ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[7 ธ.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับโครงการจัดอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก QR Trace On Cloud จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[6 ธ.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน

[4 ธ.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมฯ

[3 ธ.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[30 พ.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (LCD) จอภาพ และชุดควบคุมการนำเสนอภาพ ห้องประชุม 511 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62