ข่าวตัดประจำวัน (Clipping News)

ยกเครื่องสับปะรดกระป๋อง มกอช.ตีปี๊บผลงานกรุยทางแชมป์ส่งออก

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

โรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์ระบาดที่เกาหลีใต้

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

นิวซีแลนด์เปิดนำเข้าเป็ดปรุงสุก

จัดมาตรฐานแรงงานเลี้ยงไก่อุดช่องโหว่หวั่นซ้ำรอยไอยูยู

เป็ดไทยกระพือปีก

เป็ดปรุงสุกไป นิวซีแลนด์ ย้ำสินค้าไทยได้มาตรฐาน

เกษตรฯ ผนึกจีนปรับระบบใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

มกอช.เดินเครื่องเสริมแกร่งมาตรฐานสินค้า โครงการหลวง

เปิดThai Pavilion

เกษตรดันผลิตสินค้าปลอดภัย ทุ่ม533ล้านลดการใช้สารเคมี

60 ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตร

มกอช.ผ่าแผนขับเคลื่อนมาตรฐานสินค้าเกษตร ไทยแลนด์ 4.0

เกษตรฯผนึก8หน่วยงาน ทุ่ม533ล้านลดใช้สารเคมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25