ข่าวเกษตรรายวัน

ในประเทศ - ขยายศูนย์บริการข้อมูลศก.เกษตร สศก.จัดทำนำร่อง120จุดทั่วประเทศ

ในประเทศ - พด.สตูลเร่งเครื่อง ฟื้นฟูสภาพ“ที่ดิน” ตามพื้นที่โซนนิ่ง

ในประเทศ - รณรงค์ปลูกไม้ผลครัวเรือนละต้นตั้งเป้าทั่วประเทศ60ล.ต้นถวายพระเทพฯ60พรรษา

ในประเทศ - ราชบุรีเร่งเครื่อง“เมืองเกษตรสีเขียว”

ในประเทศ - โรค“คอบวม”ระบาดโค-กระบือปศุสัตว์ชี้อัตราตายสูงต้องฉีดวัคซีน-ยันไม่ติดคน

ในประเทศ - เพิ่มศักยภาพผลิตเขตปฏิรูปที่ดินสปก.เร่งพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ในประเทศ - เกษตรบูรณาการ : เอาจริงหรือของเก๊

ในประเทศ - ส่องเกษตร : “บิ๊ก”ผวา-ล่าโกงข้าว

ในประเทศ - “ปศุสัตว์”สั่งปูพรม ลงพื้นที่ทั่วประเทศ เฝ้าระวังไข้หวัดนก

ในประเทศ - ต่อยอดคารบอนฟุตพริ้นท์มังคุด ดัน“จันทบุรี”เมืองเกษตรสีเขียว

ในประเทศ - สกย.เตือนสวนยาง เข้าฤดูฝนอากาศชื้น เฝ้าระวังโรคเชื้อรา สร้างความเสียหาย

ในประเทศ - “กรมข้าว”ประกาศรุกหนัก ตรวจสอบร้านค้าเมล็ดพันธุ์

ในประเทศ - ชู4ยุทธศาสตร์กองทุนปฏิรูปที่ดิน ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรพื้นที่สปก.

ในประเทศ - สกย.นำร่องประมูลยางไฮเทค

ในประเทศ - เตือนรับมือน้ำท่วม“สวนยาง”สกย.ชี้ฤดูฝนอันตราย-แนะวิธีคุมเข้มดูแล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260