เตือนภัยสินค้าเกษตร

แอฟริกาใต้ขยายเวลาเก็บภาษี AD เนื้อไก่มะกัน

ยุโรปแจ้งรับข้อคิดเห็นระเบียบสารอารักขาพืช,MRLs

ซาอุฯ ยกเลิกแบนสัตว์ปีก 4 ประเทศ แบนวัวสเปน เหตุวัวบ้า

AIC เตือนวิตามิน A และ E ใกล้ขาดแคลน

เกาหลีใต้ สั่งแบนสัตว์ปีกจากเนเธอร์แลนด์แล้ว

เวียดนามขยายส่งออกสินค้าทะเล - กุ้งครองสัดส่วนเกือบครึ่ง

ตุรกีเฮ รัสเซียอาจเพิ่มโควต้านำเข้ามะเขือเทศ

เนเธอร์แลนด์ ยืนยันพบไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงระบาด

ไต้หวัน แจ้งอาหารเด็กฝรั่งเศส ผ่านการตรวจสอบปลอดภัยแล้ว

เกาหลีใต้พบไข้หวัดนก H5N6 ระบาดอีกครั้ง

อียูยัน ไม่เพิ่มโควต้าปลอดภาษีเนื้อวัวจากอเมริกาใต้

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกของ UK ตื่นตัวไข้หวัดนกใน EU

รัสเซียเล็งขยายส่งออกสัตว์ปีกฮาลาล-เน้นตลาดประเทศมุสลิม

แคนาดาเชื่อมั่นอาหารสัตว์ไทย พร้อมลดความถี่การตรวจประเมิน

THE 207th CONFERENCE FOR PROMOTION OF FOOD IMPORT FACILITATION1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198