ข่าวเกษตรรายวัน

ในประเทศ - เตรียมพร้อมเครื่องจักรพันรายการ รอรับมือน้ำท่วม/กรมชลยันเขื่อนใหญ่รับฝนได้อีกมาก

ในประเทศ - โรคขอบใบแห้งขาวระบาด เตือนเขตนาน้ำฝน-ชลประทานระวัง

ในประเทศ - เลาะรั้วเกษตร : เดินหน้าเกษตรไทยต้องใช้คนเข้ากับงาน

ในประเทศ - อำนาจเจริญช่วยเกษตรกรถูกน้ำท่วม

ในประเทศ - โชว์สารพด.6แก้น้ำเน่าบ่อกุ้ง หมอดินปากน้ำยันได้ผลชะงัด-เกษตรกรแห่ตอบรับ

ในประเทศ - ปูพรมกวาดล้างข้าวปลอมระบาด

ในประเทศ - แจงสี่เบี้ย : สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดินในนาข้าว

ในประเทศ - ‘ปศุสัตว์’ลุยดันส่งออกแสนล. ลั่นเดินหน้าจับมือเอกชนพัฒนามาตรฐาน

ในประเทศ - พัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเข้าเป้า สศก.ชี้ผลผลิตเพิ่ม-ชาวนา60%มีเงินเก็บ

ในประเทศ - กรมคุ้มครองสิทธิฯ เร่งช่วยเกษตรกรเลี้ยงไก่สหฟาร์ม เรียกคืนหนี้

ในประเทศ - เดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือภัยพิบัติชดเชยเกษตรกร5.3แสนราย/ไม่เกิน8สค.ได้รับครบ

ในประเทศ - จัดใหญ่‘เกษตรรุ่งเรืองเมืองสี่แคว’ 18-27กค.เชื่อมเครือข่ายผู้ผลิต-ผู้ขาย-ผู้บริโภค

ในประเทศ - ฝนถล่มพื้นที่เกษตร4จังหวัด 'ปภ.'เร่งช่วยเหลือ

ในประเทศ - เกษตรบูรณาการ : ทางเลือกใหม่ชาวนาไทย

ในประเทศ - เปิดสวนผลไม้คุณภาพเมืองจันทบุรี รับเมืองเกษตรสีเขียว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260