ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[22 มี.ค. 60] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[20 มี.ค. 60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมห้องเลขานุการกรมและบริเวณห้องเลขานุการกรม

[14 มี.ค. 60] ประกาศราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือเพิ่มเติม ครั้งที่ 7 จำนวน 2 รายการ

[03 มี.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการประชารัฐพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสับปะรดเพื่ออุตสาหกรรม

[01 มี.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ

[28 ก.พ. 60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (e-bidding)

[28 ก.พ. 60] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[23 ก.พ. 60] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาส่วนขยายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขออนุญาตฯ

[22 ก.พ. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างการบริหารจัดการและดูแล FACE BOOK FAN PAGE และสื่อออนไลน์

[22 ก.พ. 60] ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อทบทวนมาตรฐานการชันสูตรโรคนิวคาสเซิลและโรคไข้หวัดนกระยะที่ 1

[21 ก.พ. 60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[21 ก.พ. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว ผ่านสื่อโทรทัศน์

[15 ก.พ. 60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างทดสอบองค์ประกอบของกรดไขมันและลักษณะทางเคมีของตัวอย่างน้ำมันมะพร้าว จำนวน 30 ตัวอย่าง

[08 ก.พ. 60] ประกาศราคากลาง โครงการตรวจสอบ เฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

[08 ก.พ. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างโครงการประชาสัมพันธ์มาตรฐานบังคับทุเรียนแช่เยือกแข็ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61