ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[17 ก.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์หนังสือ คู่มือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน

[17 ก.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์จากแมลงในเชิงพานิชย์

[06 ก.ค. 60] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการอาหารปลอดภัยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[20 มิ.ย. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างดำเนินการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำคู่มือการผลิตสมุนไพร : ขมิ้นชัน และฟ้าทะลายโจร

[20 มิ.ย. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างดำเนินการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำคู่มือการผลิตสมุนไพร : กระชายดำ และไพล

[20 มิ.ย. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์แผ่นปลิว จำนวน 2 เรื่อง

[19 มิ.ย. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างจัดนิทรรศการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

[14 มิ.ย. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 14 รายการ

[06 มิ.ย. 60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารปลอดภัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[01 มิ.ย. 60] ประกาศราคากลาง โครงการวิเคราะห์ออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร

[30 พ.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์หนังสือ รายงานประจำปี 2559 ของ มกอช.

[29 พ.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างประชาสัมพันธ์โครงการอาหารปลอดภัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

[29 พ.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างย้ายและปรับปรุงสาย LAN และเก็บสายไฟฟ้าพร้อมเต้าเสียบ

[19 พ.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างตรวจประเมินระบบ GMP (มกษ 4702-2557) ภายใต้โครงการสนับสนุนให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรได้รับการรับรองตามมาตรฐานบังคับ

[17 พ.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างจัดนิทรรศการในงานแสดงสินค้า THAIFAX-WORD of Food Asia 20171 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63