ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[18 ส.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างติดตั้งม่านปรับแสง ฟิล์มกรองแสง พัดลมดูดอากาศและซ่อมแซมบันไดทางขึ้นอาคาร 5 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

[15 ส.ค. 60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการฉลาดเลือกอาหารปลอดภัย

[11 ส.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการฉลาดเลือกอาหารปลอดภัย

[11 ส.ค.60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน 2 เรื่อง

[11ส.ค.60] ประกาศราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือ

[11 ส.ค.60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์พิมพ์แผ่นพับ จำนวน 2 เรื่อง

[07 ส.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างจัดนิทรรศการในงาน เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี

[07 ส.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้าว Q ครบวงจร

[07ส.ค.60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 รายการ

[04 ส.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเปลี่ยนหลังคาพร้อมปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคาร 3 ชั้น 4

[03 ส.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์มาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 20 เรื่อง และแผ่นปลิวแอพพลิเคชั่นรวมมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 15,000 บาท

[25 ก.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์หนังสือเพิ่มเติมครั้งที่ 6 จำนวน 3 รายการ

[25 ก.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างจัดนิทรรศการในงานแสดงสินค้า Qrgannic & Natural Expo 2017

[21 ก.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ

[17 ก.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมรางน้ำอาคาร 5 ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63