ข่าวตัดประจำวัน (Clipping News)

ก.เกษตรฯจ่อฟ้อง ไทยแพน คดีหมิ่นประมาทสารตกค้าง

ไทยแพนยืนยันผลวิจัยสารปนเปื้อนในผักและผลไม้ล่าสุดเป็นการดำเนินการ เฝ้าระวัง

ไทยแพนยืนยันข้อมูลอยู่บนพื้นฐานหลักวิทยาศาสตร์ ถูกต้องโปร่งใส

มกอช.การันตีพืชผัก-ผลไม้ปลอดภัย

ฟ้องไทยแพน

รื้อระบบรับรองฮาลาล

โต้ไทยแพน

มกอช.โต้ไทยแพน

อินโดอนุญาตนำเข้าทุเรียนจากไทย

ล้งจีนซื้อทุเรียนเกลี้ยง! พ่อค้าไทยสุดเซ็งหาส่งออกแทบไม่ได้

ไทยถกอินโดนีเซียขอขยายเวลานำเข้าทุเรียนเพิ่ม-ชี้ตลาดสดใส

ไทยถกอินโดฯส่งออกทุเรียนถูกกีดกันอ้างกระทบในปท.

ไฟเขียวออกเกณฑ์ตั้งมาตรฐานบังคับศูนย์นม-ฟักลูกกุ้ง

เร่งรณรงค์ใช้สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่ให้ตกค้าง

มกอช.เร่งบังคับขึ้นทะเบียนโรงรมผลไม้สด 4 พ.ค.591 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25